Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Скажіть мені – і я забуду. Покажіть мені – і я запам’ятаю. Дайте можливість обговорити – і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого – і я досягну досконалості.
Конфуцій

Вивчення іноземної мови -- формування в учнів комунікативної компетентності на основі мовних знань і навичок, оволодіння вміннями й навичками спілкуватися в усній і письмовій формі. Іноземна мова  у початковій школі  корисна всім дітям, оскільки вона:

 • позитивно впливає на розвиток пам’яті, уваги, мислення, уяви дитини,
 • стимулює її загальні мовленнєві здібності,
 • позитивно впливає на володіння рідною мовою,
 • спілкуючись, іноземною мовою, діти розвивають вміння знайомитися з культурою інших країн.

У викладанні іноземної мови у молодшому шкільному віці є певні особливості. Для молодших школярів зовнішні враження – це сильний відволікаючий фактор. Їм важко зосередитися на незрозумілому складному матеріалі. Їхня увага характеризується невеликим об’ємом, малою стійкістю.  Вони можуть зосереджено займатися однією справою протягом 3-5 хвилин. Учителі іноземної мови повинні обов’язково враховувати ці  психологічні особливості   дитини. Мислення молодших школярів - конкретне. На початковому етапі опанування мовою діти засвоюють її переважно наочним шляхом. Вони повинні бачити зображення слова, вимовляти його, певними рухами показувати його зрозуміле зображення. Велика роль наочного матеріалу та ІКТ для початкової школи.

Навчальний процес має опиратися на практичні дії дитини. Вона повинна його бачити, доторкнутися, потримати у руках, якщо це будівельний матеріал – створити певну конструкцію.  Чим більше буде задіяно видів сприйняття на уроці, тим ефективнішим буде навчання.

Комунікативно-ігровий метод навчання є основним підходом до вивчення іноземної мови у першому класі є. Він забезпечує дійєве, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування сприйняття. Діти вчаться через гру, яка є шляхом пізнання оточуючого їх світу.

За ігровою методикою ігри поділяються на:

 • предметні;
 • сюжетні;
 • рольові;
 • імітаційні;
 • драматизовані.

Вчитель на уроках повинен не тільки поєднувати, комбінувати різні види ігор, доповнюючи їх роздатковим матеріалом. Ілюстративним матеріалом для початкової школи є предмети, листівки малюнки, іграшки. Метод наочності  найосновніший на уроках у першому класі.

НУШ –програма  навчання,  яка  спрямована  на розвиток дитини. Для маленьких першокласників важливим є той світ, що їх оточує, що їм цікаво. На уроках  важливо змінювати види діяльності – вони не можуть непорушно сидіти за партами хоча б 10-15 хвилин, вони повинні рухатися. Тому важливим є зміна видів діяльності  Діти краще сприймають та засвоюють матеріал, якщо він подається в ігровій формі, інсценується. Вчителі використовують  вірші, казки, невеличкі п’єси, дитячі спектаклі та свята з використанням англійських пісень та віршів. З великим задоволенням діти ілюструють вірші. З великим бажанням вони виготовляють власні «Маленькі книжки-словники» із зображенням предметів до теми. За власними малюнками вони розповідають, описують картинки, діляться враженнями.

На уроках діти повинні рухатися. Виконання різних рухів не тільки співпадає з потребою віку, а також  прискорює процес засвоєння  слів англійської мови. Фізкультхвилинки -- це гарна можливість урізноманітнити уроки. Якщо промовляти римовки, то діти не тільки виконують фізичні вправи але й самі промовляють текст. Поєднанням рухів та вимови віршованих форм  досягається подвійна мети: відпочинок та запам’ятовування іноземної мови.

Необхідно грамотно спланувати навчальний процес, опираючись на психологічні, фізіологічні та фізичні особливості віку.

Важливою особливістю вивчення іншомовних слів  є створення яскравої ситуації для сприйняття  матеріалу. Проблемні ситуації пошукового характеру  спонукають дитину самостійно з’ясовувати причини явищ, подій, вчинків, тим самим пробуджуючи їхні пізнавальні інтереси. Вчитель повинен звертати особливу увагу на взаємовідносини учня з однолітками.

Поруч із індивідуальною та фронтальною роботами необхідно також активно впроваджувати в навчальний процес і інші форми:

 • хорові,
 • групові,
 • колективні,
 • проектні.

На уроках іноземної мови часто застосовується метод проектів. Це дуже гарне поєднання можливості створити щось власними руками, виразити свою думку, розповісти дітям про власний досвід.

Зараз для першокласників створені яскраві підручники, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу. А вміле поєднання з відео, мультфільмами, телепрограмами для дітей, деякими презентаціями – все це допоможе засвоїти матеріал.

Навчання іноземної мови в початковій школі варто розглядати як комплексний інтегрований етап оволодіння предметом. Обов’язкова умова успішної організації навчання іноземної мови в першому класі-це забезпечення  різноманітних форм сприйняття матеріалу.

На початковому етапі краще починати з усного мовлення - добукварний і букварний  періоди. У першому семестрі І класу вчителі застосовують усну презентацію слів, демонстрацію слайдів, предметів в межах визначених програмою тем і ситуацій спілкування.     Учні перших класів ще не оволоділи рідною мовою. Вони вивчають букви, письмо та читання на рідній мові, тому перейти до читання і письма на цьому етапі на англійській мові просто неможливо. Порівнюючи фрази, які вони вживають у щоденному житті, які чують від вчителя англійської мови, діти  застосовують  іншомовні мовленнєві зразки – короткі  фрази,  необхідні для спілкування, а саме: привітатися, попрощатися, вибачитися, подякувати, представити себе (когось), висловити своє ставлення до чогось назвати себе або предмети;; виконати певні дії (подати, взяти, сісти, встати, намалювати, сказати, вийти, зайти, порахувати), дати команду; запросити елементарну інформацію та відповісти. Завдяки цьому вчителі формують  навички аудіювання та розвивають  усне мовлення. Проводиться багато конкурсів, свят, інсценізацій, змагань між класами.  Наші батьки стають нашими помічниками, союзниками, однодумцями.

Лише у поєднанні різних методів, прийомів у вивченні іноземної мови ми можемо досягти головної мети – виховати всебічно-розвинену особистість, яка має гарно розвинені компетенції (лінгвістичну, мовленнєву, соціокультурну та загально навчальну та інші).

Діти – наше майбутнє. Давайте дамо їх можливість створювати це майбуття, а вчителі будуть їхніми помічниками та друзями.

Література

 1. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Вид. 4-те, стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615 с. –
 2. Бех І., Вербицький В. Оновлення освіти: фокус на ранній вік / І. Бех, В. Вербицький // Освіта. – 2017. - № 50-51. – С. 5.
 3. Біла С.В. Робота опорних навчальних закладів / С.В. Біла // Завуч. Усе для роботи. – 2017. - № 13-14. – С. 8-41.
 4. Біленко І. Початкова школа в контексті інноваційних освітніх змін. Використання сучасних технологій, форм та методів у початковій освіті / І. Біленко // Методист. – 2017. - № 2. – С. 3-7.
 5. Василенко Н.В. Автономія школи: самостійність і відповідальність / Н.В. Василенко // Управління школою. – 2017. - № 10-12. – С. 2-10.