Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

«Зберігати, розвивати, відновлювати» - ось формула здорового способу життя. Людина, яка веде здоровий спосіб життя, повинна багато рухатись, займатися спортом, правильно харчуватись, радіти життю та вміти спілкуватися з іншими людьми. Одним з основних засобів зв’язку та спілкування між людьми з найдавніших часів є звуки. Людина завжди жила в світі звуків. Серед живих істот тільки вона в повній мірі використовує властивості навколишнього середовища як провідника, носія звуків. Саме людина внесла в світ звуків мову та музику. Але є і зворотній бік медалі. Наше століття стало найбільш шумним. Технізація та урбанізація нашого життя, які з року в рік стають все більш інтенсивними, привели до збільшення рівня шуму та його джерел. Сьогодні шум став одним з найбільш небезпечних чинників існування. «Шум- повільний вбивця»-заявляють американські спеціалісти. Він негативно впливає на всі системи органів та скорочує тривалість життя людини. У великих містах 60% населення страждає від надмірного впливу цього екологічного чинника.                    

Тема негативного впливу шуму на організм людини не втрачає актуальності та набуває з кожним роком все більшого наукового обґрунтування, тому потребує більш детального вивчення на уроках біології.

Матеріали статті можуть бути використані не тільки на уроках біології та екології у 8, 9, 11 класах, а й у позаурочній роботі екологічних та біологічних гуртків.

Під час підготовки до уроку/заняття гуртка рекомендується провести попереднє анкетування серед учнів, вчителів, а, можливо, і батьків з метою встановлення середнього щоденного об’єму шумового впливу та їх ставлення до шуму як серйозного негативного екологічного чинника.

Анкета

1 Який звук будить вас вранці?                                                                               
2 Під які звуки ви засинаєте вночі?                                                                       
3 Як ти зазвичай розмовляєш з оточуючими?                                                           

а) дуже голосно;  б) не напружуючись; в) тихо                                                                

4 Як часто ти використовуєш навушники?                                                                                                                                                                                                                    

а) не використовую; б) до 1 години на день; в) 2-3 години на день;                   

г) 4-5 годин; д) ваш варіант                                                                                         

5 Як довго ви розмовляєте по телефону?

а) намагаюсь спілкуватися тільки «вживу»; б) до 1 години на день;                 

в) 2-3 години на день; г) 4-5 годин; д) ваш варіант                                                  

6 Під які звуки ви робите домашне завдання/ роботу?                                            
7 Якій музиці ти віддаєш перевагу?                                                                               

а) класичній; б) поп-музиці; в)рок; г)ваш варіант                                                         

8 Скільки «шумних» побутових приладів одночасно працюють у вашому домі? 

а) 1-2; б) 3-4; в)5-6; г) ваш варіант                                                                              

9 До якої години ваша сім’я дивиться телевізор, «сидить в Інтернеті»?            
10 Які промислові підприємства знаходяться поблизу вашого дому?                  
11 Ви вважаєте свій двір достатньо озелененим?                                                       
12 Чи є вікна, стіни вашого дому шумонепроникними?                                             
13 Як шум впливає на людину?                                                                                      
14 Як боротися з шумом?                                                                                                
15 Як часто ви відпочиваєте на природі?

Урок біології у 8 класі

Мета:

 • сформувати поняття «екологічні чинники», «абіотичні, біотичні, антропогенні чинники», «шум»; вивчити типи шумів за походженням, типи звуків за частотою; навчити учнів визначати відносний поріг власної слухової чутливості; посилити екологічну спрямованість біологічних знань; розкрити негативний вплив шумового забруднення навколишнього середовища на організм людини, придбання учнями знань етичного, гуманітарного характеру; оволодіння основами методології наукового призначення(елементи дослідницької роботи);
 • продовжити формування наукового світогляду( матеріальність та пізнання світу, зв'язок будови з функцією, способом життя), реалізація аспектів екологічного, санітарно- гігієнічного, морального виховання; формування компетенцій- готовності до розв’язання проблем, працювати у групах вміння організовувати, планувати та частково оцінювати свою діяльність; вміння працювати з інформацією, комунікабельності; становлення активної суб’єктивної  позиції у навчанні; виховання шанобливого ставлення до власного здоров’я та оточуючих;
 • подальший різнобічний розвиток особистості: тренування пам’яті, спостережливості, стимуляція пізнавального інтересу, творчих здібностей, навичок аналізу проблем та шляхів їх розв’язання; розвиток пізнавального інтересу, логічного мислення( вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати ,визначати та пояснювати поняття, робити висновки); розвиток навичок застосування біологічних знань на практиці, роботи з підручником, зошитом, додатковою літературою, цифрових навичок, soft skills, digital skills.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Використання елементів міжпредметної інтеграції з екологією, фізикою, літературою, основами здоров’я

Методи і техніки: частково- пошуковий( виконання самостійних досліджень, створення проектів); словесні(евристична бесіда з елементами самостійної роботи, спрямоване опитування), наочно-образний( робота з таблицями, схемами, інтернетом; прослуховування записів шумів, уривків з художніх творів); «мозковий штурм», « коло ідей» ,випереджувальне завдання , проект, «мікрофон», моделювання, робота в групах, пізнавальна гра, проблемні ситуації, творчі завдання на передбачення та прогнозування        

Обладнання: шумомер, таблиці « Сприйняття звуків», « Рівні звуків від  різних джерел»,    « Дія шуму на організм людини», « Слуховий аналізатор», « Схема виникнення та розповсюдження звуку», довідники, тлумачні словники, підручник «Біологія. 8 клас»/ В.Соболь.Кам’янець-Подільський, 2016; оціночні та інформаційні листки, ватмани, комп’ютер, телефони,  записи шумів, творів Гріга «Ранок», Вівальді «Весна», механічні годинники, лінійки, маркери

Хід уроку

І Організаційний етап

Привітання. Перевірка готовності класу до уроку. Організація роботи учнів на уроці у складі трьох груп, які обирають капітана та статиста, який буде відзначати в оціночних листках правильні відповіді, роботу в групах, участь у проектуванні.

Девіз уроку: Мені треба розібратися самому, а для цього треба думати спільно.

Епіграф до уроку:  Колись людині доведеться заради власного існування  настільки ж старанно боротися з шумом, як вона бореться з холерою або чумою       Роберт Кох

На столі у кожного учня інформаційні листки, в які діти по ходу уроку записують тему, дають визначення новим термінам, поняттям, складають опорні схеми

ІІ Підготовка до сприйняття

Актуалізація опорних знань. Методом спрямованого опитування з’ясовуємо рівень базових знань учнів з цієї теми: Яка будова слухового аналізатора людини? Яке значення слухової сенсорної системи? Що таке слух? Що може стати причиною порушення слуху?

Мотивація навчальної діяльності. У довідниках учні знаходять відповідь на питання: Що вивчає екологія людини? З чим пов’язано виникнення цієї науки?  Прослухавши уривок з повісті Нечуя- Левицького «Над Чорним морем», вірш Неоніли Гуменюк « Звуки природи» в супроводі музики Гріга, учні з’ясовують, про який забруднювач навколишнього середовища йдеться. Проблемне запитання:

У засобах масової інформації шуму як екологічному чиннику приділяється мало уваги, багато хто не вважає його забруднювачем атмосфери. Чи згодні ви з такою думкою? На які питання ви хотіли б отримати відповіді на уроці? Групи записують свої питання на аркушах-транспарантах, вивішують на дошці. Повідомлення теми та задач уроку 

ІІІ Вивчення нового матеріалу

Екологічні чинники та їх класифікація

Випереджувальне завдання:                                                                                

Учні повинні знайти в інтернеті визначення екологічних чинників  їх класифікацію та записати у інформаційних листках. Кожна з груп самостійно вивчає характеристику відповідного типу екологічного чинника та ділиться інформацією з іншими групами. І група- абіотичні; ІІ- біотичні; ІІІ- антропогенні чинники. За допомогою різних тлумачних словників кожна з груп дає визначення шуму. Встановлюємо, яке з них є найбільш точним та який термін присутній у всіх визначеннях і є його синонімом (звук).      Виступ « експертів» з природничих наук:

1) Визначення звуку.  2) Класифікація звуків за частотою.  3) Вплив ультра- та інфразвуків на людину.  4) Класифікація звуків за гучністю.

Прослуховуючи записи природних та антропогенних шумів, встановлюємо: до яких груп чинників може  належати шум різного походження; яке мають емоційне забарвлення( позитивне/ негативне); з якими шумами ми  частіше стикаємось у повсякденному житті; який орган людини в першу чергу реагує на надмірний шум?                                                                                                

Презентація «експертів- отоларингологів».

Виконання

Лабораторного дослідження: «Вимірювання порога слухової чутливості» (підручник, стор. 195-196) дає учням можливість перевірити чутливість власного органу слуху  та припустити можливі причини іі порушення.                                                                                                        

Дискусійне запитання: Чи тільки органи слуху страждають від  шуму? Презентація «експертів- медиків» на тему: «Аудіологія: перспективи розвитку». 

Доповідь «експертів- практиків»: аналіз попереднього анкетування та результатів дослідження шумового рівня у школі, на шкільному подвір’ї та впливу шуму на психологічні процеси учнів 8 класу- пам'ять, увагу, стомлюваність. Кожна з груп знаходить в інтернеті інформацію про гігієнічні норми гучності звуку; створює схему «Можливі наслідки шумового забруднення для людини» та коментує її.                                                                 

Один з варіантів: Дія шуму труднощі взаєморозуміння розсіювання уваги слабка зосередженість досада втрата сну  дратівливість зниження функціональної діяльності невдоволення труднощі у сім’ї сварки  психологічні проблеми, захворювання 

ІV Узагальнення і систематизація

Проблемне питання: Чи можливо в сучасному житті зменшити вплив аудіо забруднювачів на організм людини? Що може зробити кожен нас? Групи захищають проекти на заздалегідь задану тему:                             

«Захист від шумового забруднення на різних соціальних рівнях»

І група- Я- директор заводу: «Пам’ятка Антишум»
ІІ група - Я- мер міста: «Будуємо місто Екоград»
ІІІ група – Я- обиватель: «Мій дім- моя фортеця»

Враховуються: змістовність проекту, естетичність оформлення, майстерність презентації                                                                                    

V Підведення підсумків уроку. Рефлексія.

Статисти здають оціночні листки, за якими визначаються найактивніші учні та виставляються оцінки.

Використовуючи вправу « Мікрофон», проводимо рефлексію. Свою відповідь кожен має почати словами: « Завдяки сьогоднішньому уроку я тепер знаю, що…». Визначаємо, чи на всі питання, що були поставлені учнями на початку уроку, були дані відповіді.

VI Домашнє завдання Опрацювати відповідний параграф підручника. Написати твір на тему: «Орган слуху людини сто років по тому. Причини та наслідки»