Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Тема: Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

Мета: сформувати у учнів поняття «механічний рух населення», «міграції», «еміграція», «імміграція», «сальдо міграції»; формувати уявлення про чинники, що впливають на механічний рух населення; розвивати уміння і навички роботи із статистичним матеріалом: таблицями і діаграмами; виховувати патріотизм та любов до своєї держави, шанобливе ставлення до українського народу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання: карта адміністративно-територіального поділу України, політична карта світу, підручник географії 8 класу, презентація «Міграції населення України», відео, статистичні дані, таблиці, діаграми.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент: дата, місце уроку в системі уроків про населення, повідомлення теми, мети, завдань уроку; записати тему уроку у зошит.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності:

Учитель: Життя людини – це найбільша цінність. Людина для кожної держави – це творець матеріальних і духовних благ суспільства. Тому всі процеси, які відбуваються з населенням у державі надзвичайно важливі. Відповідно до ситуації, держава запроваджує «демографічну політику», що направлена на покращення ситуації. Всіма цими питаннями займається наука «демографія» (наука, що вивчає склад і рух населення та закономірності його розвитку), з якою ми познайомилися на попередніх уроках.

Жителів нашої країни не може не хвилювати питання про те, яка демографічна ситуація на Україні зараз і якою вона буде в майбутньому. Вчені роблять різні прогнози. Так, експерти ООН прогнозують зменшення кількості населення України до 2050 р. до 31 млн. осіб за рахунок зниження народжуваності та збільшення смертності. Не можуть не впливати на ситуацію і міграційні процеси.

Мозковий штурм: «Як ви вважаєте, 31 млн. населення - це мало чи достатньо для нашої країни?»

Прогнозовані цифри неприємно вражають, тому нам слід замислитися над цими даними і зрозуміти, чому так відбувається.

ІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь:

Учитель:

 1. Фронтальне опитування. Пригадаймо:
 • Яка зараз чисельність населення в Україні?
 • Як змінювалася чисельність населення України в історичному часі?
 • Які причини зменшення населення України можна виділити?
 • Від чого залежить кількість населення у державі?
 1. «Думки вголос»:
 • Населення яких регіонів світу в наш час найчастіше змінює місце проживання?
 • Які країни світу ви вважаєте найбільш сприятливими для комфортного проживання людей?
 • Чи є у вас знайомі, родичі, які виїхали з нашої країни тимчасово або назавжди? З якої причини?
 • Чи хотіли б ви змінити країну для постійного проживання?

ІV. Вивчення нового матеріалу:

Учитель: Інформація з друкованих джерел, з якими ми постійно працюємо на уроці, швидко старіє. А нам треба бути на хвилі сучасності. Тому сьогодні на уроці нам не обійтися без додаткової інформації та сучасних даних динаміки населення України, тому нам будуть допомагати групи учнів «Консультанти», «Статисти», які отримали випереджаюче завдання – підготувати цікаву додаткову інформацію та статистичні дані до нашого уроку із сайту Державної служби статистики України.

Вивчаємо та аналізуємо новий матеріал.

 1. Механічний рух населення.

Учитель: На попередніх уроках ми дізналися причини по яких чисельність населення в країні скорочується. Повторимо їх, це:

 • низька народжуваність;
 • висока смертність;
 • економічні негаразди в країні;
 • поганий добробут родин;
 • скрутне матеріальне становище;
 • велика кількість розлучень;
 • зниження рівня медичного обслуговування;
 • небезпечне виробництво;
 • екологічний чинник.

«Статисти»: Чисельність населення України станом на 1 січня 2020 року становила 41710631 осіб. У порівнянні з січнем 2019 року зменшилася, тоді вона становила 41968292 осіб.

Учитель: Але кількість населення країни залежить не тільки від названих причин. На сьогодні актуальним є також виїзд працездатного населення за межі держави.

На початку уроку, коли ми проводили експрес-опитування, ви назвали деякі причини, з яких ваші родичі або знайомі переїхали із нашої країни у інші. Більшість цих причин стосується економічних негараздів в державі, внутрішня політична нестабільність, військові дії на сході держави і, як наслідок, виникають проблеми у родинах українців.

Україна у всі історичні періоди відзначалася значним переміщенням людей як по її території, так і за її межі. Міграційні потоки в Україні зараз, крім названих проблем, пояснюються також бідністю, безробіттям, неможливістю реалізувати себе.

Словник термінів:

 • Міграція (механічний рух населення) – територіальне переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживання.
 • Зовнішня міграція – виїзд населення за межі держави або прибуття з інших країн.
 • Еміграція – виїзд громадян у іншу країну на тривале або постійне місце проживання.
 • Імміграція – приїзд іноземців до країни.
 • Сальдо міграції – різниця між еміграцією та імміграцією.
 • Внутрішня міграція – переміщення населення в межах країни (сезонна, маятникова).

Робота з підручником: схему із підручника стор.182, мал. 157 «Види міграції» у зошит:

Учитель: У механічному русі населення часто акцент роблять на трудовій міграції. Причини трудової міграції носять виключно економічний характер: відсутність роботи, низька заробітна плата вдома, низька престижність праці.

Куди ж прямують мігранти? (великі міста, столиці держав, райони сезонних робіт).

Україна зараз стала джерелом виходу нелегальних мігрантів. Найбільше таких мігрантів – у Греції, Італії, Португалії, Чехії, Іспанії, Туреччині, Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Росії. На тимчасових, сезонних роботах за кордоном працюють люди з усіх регіонів України.

Робота з підручником: Які міграційні потоки переважають у світі? Працюємо з мал.159 стор.183 Картосхема «Основні міграційні потоки світу».

«Консультанти» Довідка: Серед трудових мігрантів з України переважають чоловіки та жителі сільської місцевості. Найвища міграційна активність характерна для населення прикордонних регіонів України.

«Статисти»:

Кількість міждержавних мігрантів в Україні у 2019 році

Висновок: в 2019 році Україна має міграційний приріст на 18 222 особи.

Інтелектуальна хвилинка

Розв’яжемо задачу:

Установіть кількість населення на кінець 2019 року та сальдо міграцій, якщо населення країни на початок року становило - 41968292 осіб, кількість вибулих – 26789 осіб, кількість прибулих - 45011 осіб.

Трудова міграція може призвести до скорочення населення в державі, руйнування сімей, до втрати звичного способу життя і перетворити трудового мігранта на «чужинця» у новій країні.

 «Консультанти» Довідка: На сьогодні основними сферами, де зайняті працівники-мігранти є:

 • будівництво;
 • сільське господарство (збирання врожаю);

 домашнє господарство (прибирання домівки, готування їжі, доглядання дітей та немічних людей похилого віку);

 • сфера торгівлі та сервісу.

Перегляд відеофільму «Прості числа - єміграція».

Учитель: Ми зрозуміли, що на сьогодні Україна – є країною імміграції. І це добре.

В останні роки змінюються як напрями міграцій, так і склад мігрантів. Характерною рисою сучасних міграцій населення України є поступове зменшення обсягів міждержавних і збільшення внутрішньодержавних потоків. Поштовх до цього – пошуки роботи. Більшість мігрантів оселяється у великих містах, де більше можливостей для застосування своїх здібностей. І частіше вирішують змінити своє місце проживання саме молоді люди, родини з дітьми.

«Статисти»: Середня чисельність населення Запорізької області у 2019 році становила 1695830 осіб.

Характер міграцій у Запорізькій області у 2019 році

Область

Кількість випадків прибуття

Кількість випадків вибуття

Міграційний приріст, скорочення  (–)

Запорізька

16761

18916

-2155

Висновок: в 2019 році Запорізька область має міграційне скорочення на 2155 осіб.

Питання для самоосвіти: З’ясуйте ситуацію на ринку праці в місті Мелітополі.

 1. Українська діаспора

Учитель: Протягом багатьох років українці виїжджали за межі нашої держави і щоб зберегти свою мову, культуру та традиції, спілкувалися сім’ями, проводили національні свята на чужині, підтримували один одного, так виникали діаспори.

Словник термінів:

 • Українська діаспора- під українською діаспорою розуміють групу українців, що проживають за межами України й усвідомлюють генетичну чи духовну єдність із Україною.

«Консультанти» Довідка: Станом на 2019 рік за межами України мешкає від 11 до 13 млн. українців і їх нащадків. Відповідно до статті 12 Конституції України (254к/96-ВР) наша держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців.

В історії формування сучасної української діаспори простежуються чотири хвилі масового переселенського руху з України:

 • Перша хвиля еміграції з України (остання чверть ХІХ ст. ‑ початок Першої світової війни) була зумовлена переважно соціально-економічними причинами.
 • Другий масовий відтік частини населення за межі своєї батьківщини припав на період між двома світовими війнами і був викликаний соціально-економічними та політичними обставинами.
 • Друга світова війна та її наслідки викликали третю хвилю масової української еміграції, майже, винятково, політичну.
 • Четверта хвиля міграції припала на кінець ХХ ст. і мала, передусім, соціально-економічний характер.

В історії української еміграції простежуються два основних напрямки, за якими її умовно поділяють на східну і західну.

«Консультанти» Довідка: До східної діаспори (а вона налічує до 10 млн осіб) слід залучити і українців Берестейщини, Курщини, Кубані, Придністров'я тощо, історичною долею відрізаних від колись цілісного етнічного масиву, й етнічні вкраплення в населення Прибалтики, Москви та Санкт-Петербурга, і цілі етнічні райони в Башкортостані, Закавказзі, Казахстані та Середній Азії, де у 20-ті роки утворилася так звана «Сіра Україна», і великий клин у Сибіру та на Далекому Сході, що дістав назву «Зелена Україна».

До західної української діаспори (понад 5 млн осіб) слід додати також українців Холмщини, Перемищини, Пряшівщини,  Марморощини, свого часу відокремлених від суцільного українського етнічного масиву, і давні компактні утворення в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Югославії, Австрії, Німеччині, й етнічні вкраплення в населення Великої Британії, Франції, Італії, Бельгії та інших європейських країн, і суцільні райони та навіть провінції у Канаді, США, Аргентині, Австралії.

Учитель: Протягом останніх років еміграційний потік з України до деяких країн (зокрема, Канади та США) якісно змінився: дедалі більше зростає частка науково-технічної інтелігенції (як правило, це фахівці в таких галузях, як системний аналіз, програмування, біологія, нові матеріали, комп’ютеризація тощо). Це явище дістало назву «перекачування мізків».

«Консультанти» Довідка: Авторитетною міжнародною українською організацією є Світовий Конгрес Українців (СКУ), який об’єднує близько 300 громадських організацій закордонних українців з більше, ніж 30 країн світу.

Основним координаційним органом світового українства є Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР), створена українськими громадськими організаціями з України та з-за кордону в 1992 р. За статутом УВКР є міжнародною спілкою об'єднань громадян, діяльність якої поширюється на територію України та інших держав.

 1. Міграційна політика

Учитель: Населення України, тривалий час відірване від магістральних світових процесів, включилося до міжнародних міграцій саме в період їх надзвичайної інтенсифікації та урізноманітнення. Свобода пересування, одне із основоположних прав людини, відкрила для українців нові можливості, однак створила й нові ризики. Це значно підвищило вимоги до міграційної політики держави.

Словник термінів:

 • Міграційна політика - цілеспрямована діяльність держави, пов'язана з регулюванням та контролюванням міграційних процесів, а також сукупність засобів для її реалізації та досягнення.

читель: Міграційна політика держави завжди двоаспектна: направлена на запобігання виїзду резидентів і створення необхідних умов та стимулів для повернення мігрантів.

Властивості  міграційної політики:

 1. Істотно впливає на стан трудового потенціалу.
 2. Є складовою частиною демографічної політики.
 3. Широкомасштабна міграція негативно позначається на шлюбності і народжуваності.

Об’єктом міграційної політики в Україні є територіальний рух населення. Суб’єктами внутрішньої міграційної політики є громадяни України, які здійснюють територіальне переміщення. Суб’єктами зовнішньої міграційної політики в Україні є громадяни України, громадяни інших держав і особи без громадянства, які перетинають державний кордон України.

«Консультанти» Довідка: Державна міграційна політика формується за такими основними принципами:

– забезпечення кожному свободи пересування, вибору місця проживання, права вільно залишати територію України, за винятком обмежень, встановлених законодавством, а також права в’їжджати в Україну громадянам України;

– забезпечення державної безпеки та національних інтересів;

– захист прав і свобод та законних інтересів громадян України, іноземців і осіб без громадянства;

– недопущення будь-яких проявів дискримінації, забезпечення умов для реалізації мігрантами своїх прав, свобод і законних інтересів, а також виконання обов’язків, передбачених законодавством;

– запобігання масовим стихійним та нерегульованим процесам міграції населення як усередині країни, так і за її межі за допомогою створення спеціальних державних соціально-економічних та національно-культурних програм;

– протидія незаконній міграції, працевлаштуванню мігрантів і торгівлі людьми;

– взаємодія та координація діяльності органів виконавчої влади і громадських організацій у сфері міграції на державному та міжнародному рівнях;

– рівноправна співпраця України з державами-партнерами з питань міграційних процесів.

Учитель: Зовнішня міграційна політика має сприяти безпеці країни, нарощуванню її економічного потенціалу та зростанню добробуту населення. Разом з тим, цей процес не є позитивним, а навпаки, завдає шкоди. Основними напрямами внутрішньої міграційної політики є забезпечення свободи територіального пересування населення, в галузі праці – оптимізації міжрегіонального перерозподілу громадян, з урахуванням політики, яка склалася у сфері зайнятості, та стану регіональних ринків праці.

Питання для самоосвіти: «Які заходи міграційної політики впроваджує зараз наша держава в напрямку покращення ситуації в Україні?»

V. Закріплення вивченого матеріалу: дайте відповіді на питання географічного диктанту, відсканувавши поданий QR код власним смартфоном

VІ. Оцінювання: пройшовши тест, ви всі автоматично отримали оцінки, максимальний бал - 10 б. Учні, які працювали у групах «Консультанти» та «Статисти» отримають додатково оцінки високого рівня, бо виконали важливу і об’ємну роботу.

VІІ. Рефлексія:

Сьогодні на уроці нами була розглянута дуже важлива і цікава тема. Отримані знання, сподіваюся, не залишили байдужим нікого, бо вони стосуються кожного з нас, наших родин і вашого майбутнього.

 • Яка інформація вас сьогодні вразила?
 • Якою інформацією ви поділитеся зі своїми рідними?
 • Чи є в вас бажання зайнятися навчальним проектом для поглибленого вивчення теми?

VІІІ. Домашнє завдання: прочитати § 47 підручника О.М. Топузова, вивчити основні терміни; за бажанням - підготувати додатковий матеріал і презентувати його у зручному для вас виді про українську діаспору в країнах світу: зайнятість, побут та культурне життя українців за кордоном.

Дякую за увагу!