Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Сьогодні наша держава переживає важкий період складних перетворень та значних змін, зокрема в освіті. В сучасних умовах нелегких випробувань велике значення має система виховання, спрямована на формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Нагальні вимоги і виклики сучасності на сьогодні вказують на те, що патріотичне виховання є стрижневим. В останні роки до освітнього і загально виховного простору ввійшли нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму особистості. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі також зазнав певних змін та особлива увага у ньому приділяється практичному впровадженню концепції національно-патріотичного виховання, зокрема на уроках іноземної мови у загальноосвітньому навчальному закладі [2, с. 7].

У зв’язку з цим метою статті є ознайомлення вчителів іноземної мови з практичними шляхами впровадження концепції національно-патріотичного виховання на уроках іноземної мови на прикладі досвіду літературної вітальні вчителя іноземної мови гімназії № 7 Куп′янської міської ради Харківської області.

Питанню впровадження Концепції національно-патріотичного виховання приділяють такі автори, як Армейський О.С., Бондар Т.С., Борщов В.К., Вербельчук Г.С., Вороніна Г.Л., Жилін Є.І., Казачінер О. С., Остапенко А.С., Ротфорт Д.В., Сіваченко І.Г., Сідорчук В.П., Смірнова М.Є. та інші.

Уроки іноземної мови надають вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції та патріотизму. На різних етапах навчання учнів відповідно до їх вікового періоду у загальноосвітньому навчальному закладі передбачено різні етапи розвитку патріотичних якостей учня. Якщо у початковій школі патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до своєї сім′ї; матері, батька, бабусі, дідуся та інших родичів, то в основній школі це час виховання любові до своєї малої Батьківщини – села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії [3, с. 13].

Розглянемо детальніше практичні підходи до виховання патріотизму на уроках іноземної мови в учнів середньої школи, адже саме в цей період відбувається формування їх самосвідомості, рис характеру, здійснюється інтенсивний розвиток моральної сили дитини, становлення громадянської зрілості, формування власне патріотизму, виховання любові до України як своєї Батьківщини.

У попередні роки навчання в основній та початковій школах учні набули навичок та вмінь презентувати свою країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності, національні особливості та реалії. Учні старшої школи продовжують вивчати Конституцію України, історію символів нашої держави, малої Батьківщини, козацтва, гетьманщини, знайомляться з етнічними символами. В учнів старшої школи на уроках іноземної мови за допомогою рольових ігор, творчих проектів, організації молодіжних конференцій, проблемних семінарів, культурних заходів активізуються отримані у попередні роки навички. У цей період учні одержують більшу кількість культуро-країнознавчого матеріалу та виконують завдання, що передбачають використання вчителем інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування країнознавчої інформації, на проведення соціокультурних паралелей, на виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати рідну Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації [4, с. 10].

Уроки іноземної мови у середній школі переходять на більш «дорослий» рівень: конференції, літературні вітальні, диспути, дискусії – все це стає невід′ємною частиною успішного вивчення іноземної мови у старших класах. Сучасний рівень проведення уроку іноземної мови у загальноосвітньому навчальному закладі передбачає ретельну підготовку, особливе ставлення та реалізацію виховної мети вчителем, спрямованої на підведення учнів шляхом розвитку їх критичного мислення до самостійних висновків. Проведення паралелей, порівняння традицій, звичаїв різних культур країн, мова яких вивчається, є невід′ємними складовими сучасного уроку іноземної мови. У позакласній роботі більшого значення набувають театралізовані вистави, класні години, брейн-ринги.

У гімназії № 7 Куп′янської міської ради Харківської області вже два роки щомісячно відбуваються зустрічі літературної вітальні, де учні складають вірші, пишуть оповідання та есе на країнознавчу та патріотичну тематику. Все почалося з виконання проектів, порівняння культури англомовних країн з українською культурою, освітою, інтерактивних конференцій учнів на проблемну тематику, ознайомлення учнів із цікавими фактами про Україну, як відео так і в іншій формі. Учні звернули увагу на те, що при виконанні завдання дібрати асоціації до слова «Україна», «Батьківщина» було дібрано багато синонімів та виникла ідея спробувати скласти з них вірш. Так з'явився вірш “My Dear Ukraine”:

My dear Ukraine

My dear Ukraine,
How lovely you are!
Your golden fields, plains
That I can see far.

I close my eyes
And I clearly see
Ukrainian people
Are happy and free.

They want to live in peace.
They don’t want to fight.
Don’t hinder them, please,
Our wings need a flight!

My mother’s songs,
My father’s smile…
They come to my mind
Not often, sometimes.

Walks in the forests,
Lessons at school,
Relatives, friends
My life is too cool!

Let’s live without war,
Let’s be good neighbors!
What is it for?
Quarrels don’t make you famous!

Постановка проблемних питань на уроках іноземної мови розвиває критичне мислення учнів та навчає їх формувати власну думку. Наприклад, таким питанням на одному з уроків було наступне: «Що повинно бути в серці кожного українця?». В результаті групової роботи учні створили кілька віршів, одним із них був наступний:

Myheart

Myheartisavery
Unusual thing.
It’s not only an organ
That beats quicker in spring.

It’s a wonderful place
Where my family lives.
And there’s some space
For my friends and a niece.

My Motherland lives
In my little heart,
A feeling that gives
Energy to my blood.

How can these things
All be in here?
I think it’s a miracle
That lives with us near.

Секрет патріотичного виховання вбачаємо у тому, щоб якомога менше говорити про патріотизм, а більше створювати ситуацій співпереживання стосовно проблем своєї малої батьківщини. Неможливо полюбити велику Батьківщину, поки не навчишся любити малу. Коло знань і світогляд учнів основної школи треба поступово розширювати знаннями історії та особливостей району, області.

А старшокласники вже мають отримати знання про особливості та визначні місця столиці, а також інших областей України, зокрема й на уроках іноземної мови. Результатом нашої роботи були наступні рядки:

AWonderfulWalkinKyiv

I saw the oldest ancient church
In Kyiv at weekend.
I walked along the streets in search
Of a famous fairy land.

This land was called KyivanRus,
It saw the oldest times,
The fire, merchants, princes, rulers
And people who were baptized.

Kyi, Shchek,Khoriv sailed down the Dnieper
In a boat with their sister.
They saw the picturesque green banks,
Admired and built a city.

The strong great Dnieper was a friend,
As it gave food and water.
It helped to its development,
But also greatly altered.

The river Dnieper caused much trouble
Destroying crops and houses.
But Kyiv grew in stone and marbl
So sunny and full of flowers.

The past and present live in Kyiv
So closely side by side.
You ,children, love, defend your country –
Your ancestors advised.

Сучасні педагоги мають можливість використовувати у своїй роботі великий доробок  вітчизняних і зарубіжних науковців із питань патріотичного виховання, традиції та досвід виховання громадян-патріотів. [5, с. 124]. Досвід педагогів свідчить про те,що патріотичні почуття можна успішно формувати за умови, якщо вчитель веде систематичну роботу у навчально-виховному процесі та здійснює опору на особистий досвід і спостереження школярів [5, с. 130]. Кожен педагог знаходить власні шляхи, методи та форми впровадження Концепції національно-патріотичного виховання у навчально-виховний процес, але кінцевим результатом повинно бути одне: виховання громадян України, справжніх патріотів власної держави.

Література

 1. Апраксіна О. Позакласна робота в школі / О. Апраксіна / Освіта, 2007. – 130 с.
 2. Бех І., Чорна К. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // І.Бех, К.Чорна. – Київ, 2014. – 29 с.
 3. Журба К. Виховання патріотизму молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи/ К. Журба // Педагогічний вісник – 2011. - № 5. – С. 13-23.
 4. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина/ Д. Пащенко // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 9-14
 5. Ротфорт Д. Патріотичне виховання молодших школярів / Д. Ротфорт // Національно-патріотичне виховання в системі освіти. Методичний збірник, Харків, 2015. – 207 с.