Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Тема: «Ох, не однаково мені, як ми говоримо…»

Мета:

- повторити й закріпити норми орфоепії, правила правопису слів,   граматичного та лексичного значення деяких частин мови;
-сприяти активізації та розвиткові розумових і мовленнєвих здібностей учнів, їхнього когнітивного та креативного мислення, пам’яті, виробленню уважності, спостережливості, відповідальності;
- розвивати усне й писемне мовлення, збагачувати лексику мовознавчими термінами;
- виховувати любов до української мови, рідного краю, Батьківщини.

Тип заходу – лінгвістична гра

Форма – групова (технологія кооперативного навчання)

Обладнання: словники іншомовних слів, індивідуальні картки, вислови відомих людей про мову, ребуси, кросворди, мультимедійне обладнання, презентація.

Очікувані результати: удосконалення орфоепічних, граматичних та лексичних знань і вмінь, розвиток розумових та мовленнєвих здібностей учнів, їх когнітивного та креативного мислення, збагачення лексичного запасу, виховання почуття національної самосвідомості, патріотизму, шанобливого ставлення до традицій і звичаїв українського народу.

Хід заходу

Запалюється вогник – і дитині хочеться знати більше, хочеться думкою проникати в нові явища. Це бажання і є поштовхом, який прискорює розумові процеси.

В.О.Сухомлинський

І. Вступна частина (зазначено яскравими літерами тему заходу, дошка прикрашена учнівськими ребусами та кросвордами, виготовленими напередодні, висловами відомих людей про мову).                              

Вступне слово вчителя:

- Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми проведемо конкурс на кращого знавця мови « Ох, не однаково мені, як ми говоримо…»

Про нашу мову говорять як про мову мелодійну, поетичну, яскраву. Чи ми прислухаємося до власного мовлення? Чи гідне воно відзнак та, чи, може, потребує вдосконалення, збагачення, очищення від суржику? Дехто каже: «Чи не однаково, як я говорю. Головне, щоб мене розуміли!» Ні, не однаково…З того, як розмовляє та чи інша людина, можна зробити висновок про її освітній та культурний рівень. Чим вища культура в людини, тим досконаліша та розвиненіша її мова, багатший лексичний запас. І навпаки, скалічене мовлення отуплює людину, робить примітивним її мислення. За влучним висловом В.Сухомлинського: «говорити скаліченою мовою – все одно, що грати на не налаштованій скрипці, все одно, що з дерева різьбити красуню тупою щербатою сокирою…»

Сподіваюся, що розв’язати деякі мовно-культурні проблеми вам допоможе наша лінгвістична гра. Участь у ній беруть…( презентація команд), а оцінювати ваші знання та вміння буде компетентне журі (оголошується склад журі). Отже, розпочинаємо змагання!

Кожна команда представляє свою назву та в якості девіза-4 рядочка чи вислів про мову

ІІ. Основна частина

1.«РОЗМИНКА»

 • Що вивчає морфологія?(частини мови)
 • Які є самостійні частини мови?(6)
 • Що таке синонім? (приклад) (віхола,завірюха)
 • Яку синтаксичну роль виконує іменник?(підмет)
 • Який займенник ніколи не має форми називного відмінка?(себе)
 • На які розряди поділяється числівник?(кількісні ті поріядкові)
 • Що означає фразеологізм «душа сховалася в п’яти» ?(злякався)
 • Якою морфемою завжди починається заперечний займенник?( не)
 • До якого розряду за значенням відноситься прикметник УЧНІВСЬКИЙ?(Відносний)
 • До якої відміни належить іменник МАТИ?(ІІІ)

 2.«РЕДАКТОР»

 Учитель розкладає картки командам із завданням відредагувати речення.

 1. Не сиди на полу.(на підлозі)
 2. Прийми участь у олімпіаді.(візьми)
 3. Урок розпочнеться в 13 годин.(о 13 годині)
 4. Павло Глазовий у своїх творах висміяв добре зло.(гарно)
 5. Закривай вікна – сквозняк.(протяг)
 6. У диктанті зустрічаються помилки.(трапляються)

3.«ВСЕЗНАЙКО»

Команди виділяють по одному учаснику, які повинні біля дошки провідміняти  числівники: 50, 20, 90, 1000.

Н. п'ятдесят,двадцять,дев яносто,сто
Р. п'ятдесяти , двадцяти,дев яносто,ста
Д. п'ятдесяти, двадцятьом,дев яносто,стам
З. п'ятдесят, двадцять,дев яносто,сто
О. п'ятдесятьма, двадцятьма,дев яносто,стами
М. на п'ятдесяти, двадцяти,дев яносто,стах

4.«ЗАГАДКИ-ЖАРТИ» 

- З чого починається день? ( зі звука [д ] )

- Що має болото, менше – озеро, і зовсім не має став? ( звук [о] )

 • До якого імені потрібно додати один приголосний, щоб дістати крупу? (М + Анна )
 • Як можна з буряка зробити слово БУРЯ ( відкинути звук [к] )
 • Хоч не риба – є в Дніпрі, у Десні, в Дінці, Дністрі? (звук [д ] )
 • Що треба зробити, щоб майка злетіла? ( замінити м   на  ч   )

5.«ФОЛЬКЛОР ДЛЯ МЕНЕ ЗАВШЕ ДИВО…»

Учитель диктує початок прислів’я, учні повинні за короткий час дописати його продовження:

Вчення світ, а … ( невчення – тьма).

Слово – не горобець, … ( вилетить – не спіймаєш).

Під лежачий камінь…( вода не тече).

Вік живи - …(вік учись).

Наука в ліс не веде, а з …( лісу виводить).

Книга вчить, …( як на світі жить).

 1. «КОНКУРС КАПІТАНІВ»

Учням роздають картки зі словами іншомовного походження. Учитель зачитує синоніми до запропонованих слів, а гравці повинні підняти ту табличку, на якій вказане слово:

Атестат(документ,свідоцтво,сертифікат)

Акомпанемент(музичний супровід,мелодія.гра)

Ветеринар(лікар,зоотерапевт,знахар)

Графік(план,чергування,креслення)

Гігант(велетень,кремезний,величезний)

Дисципліна(поведінка,правида,дотримання)

Круїз(подорож,пригода,мандрівка)

7.«СТОРІНКАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ»

Гравці повинні вставити необхідний за змістом числівник, називаючи його розряд:

-  Грати …скрипку.(першу)

 • В …голос.(один)
 • … колесо до возу.(п яте)
 • …зайвий.(третій)
 • …вода на киселі.(сьома)
 • Не женися за…зайцями. (двома)

 8.«ПОКЛИЧ МЕНЕ, ПОКЛИЧ…»

Учням пропонується по черзі правильно покликати сусіда по парті, маму, вчителя, незнайому людину.

 9.«ЗВІДКИ »

Кожна команда отримує словник іншомовних слів. Протягом 1-2 хвилин потрібно з’ясувати значення поданих слів та вказати, з яких мов вони запозичені: компроміс, консенсус, альянс, суверенітет.

10.«ДАЛІ, ДАЛІ…»

Учитель ставить запитання, учні повинні якнайшвидше надати відповідь:

 • Перекласти укр. мовою слово ХРУСТАЛЬНЫЙ  ( кришталевий).
 • Назвати шосту букву алфавіту (Д).
 • Визначити рід слова БІДОЛАХА (спільний).
 • Поставити займенник МЕНІ в називному відмінку (я).
 • Назвати іменник ІІІ відміни, який означає червону рідину в організмі  (кров).
 • Назвати іменник середнього роду, який є синонімом до слова ВОГОНЬ  (вогнище, багаття).
 • Україномовний відповідник словосполучення ПОВЕСТКА ДНЯ (порядок денний).
 • Назвати прикметники на позначення кольорів, які пишуться разом ( жовтогарячий, червоногарячий).
 • До якого роду належать слова поні, кенгуру, колібрі? (чоловічого).
 • Із яким правилом пов’язують вислів « КАФЕ «ПТАХ»? ( вживання префікса С).
 1. « Шаради слів »

Учитель називає слова, вказуючи, які склади цих слів треба брати,щоб утворити нове слово:

 • 1-ші склади слів НАСИП, РЕШТА, ТІЛО…(нарешті).
 • 1-ші склади слів намір, СТАРІСТЬ, ЛИПА … (настали).
 • Другі склади слів ПОЛІТ, ГАРНІ…(літні).
 • 1-й склад слова КАПУСТА , 1-й - НІКОЛИ, 2-й – ПАКУНОК,,2-й –    ЗНАЛИ…(канікули).
 1. «МИ- ВАМ, ВИ – НАМ»

Кожна команда учнів протягом 1 хвилини  готує ребус, міні-тест або кросворд і пропонує іншим учасникам розв’язати завдання.

ІІІ. Заключна частина.

Заключне слово вчителя:

 • Думаю, що наші гравці зарекомендували себе як чемна, шляхетна та культурна молодь. Прошу журі оцінити їхні відповіді.

Я вважаю, що сьогодні всі учасники гри продемонстрували глибокі знання, зацікавлення проблемами культури української мови, всі були активними, чемними, красномовними та грамотними. Будьте такими завжди. Пам’ятайте слова відомого грецького філософа Сократа : «Заговори, щоб я тебе побачив!».