Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Безумовно, школа є першою сходинкою формування пізнавальної, творчої та самоосвітньої компетентності, які найкраще розвиваються під час дослідницької діяльності. Застосування дослідницької технології формує навчальну мотивацію і інтерес, активізує пізнавальну діяльність, перетворює школяра з об’єкта навчання в активного учасника процесу [1].

Учень, спробувавши себе в ролі дослідника, експериментатора максимально засвоює навчальний матеріал.  При цьому дуже важливо для формування компетенцій учнів, щоб в дослідницькій діяльності робота на перших порах проводилася в тісній взаємодії вчителя і учня. За Л. С. Виготському про зону найближчого розвитку: тільки те, що сьогодні дитина робить разом з дорослим, завтра він зможе робити самостійно [2]. 

Сьогодні

Завтра

Якщо частину роботи дитина виконує сама, а іншу (важку, недоступну) частину роботи він виконує разом з дорослим (з його допомогою, під його керівництвом);

весь обсяг такої роботи він вже зможе виконувати повністю самостійно; 

 

дитина всю роботу, навіть ту її частину, яка поки йому недоступна, намагається виконати сам, здійснюючи при цьому помилки, не добиваючись результату, втрачаючи мотив до діяльності;

він не зможе виконувати таку роботу;

дитина самостійно виконує лише те, що він вміє робити, а важку, недоступну роботу робить дорослий;

дитина так і не навчиться виконувати цю роботу.

 

Дослідницькі методи пізнання мають використовуватися безпосередньо в освітньому процесі на всіх рівнях навчання: урок, позакласна діяльність та позашкільна діяльність (схема 1).                    

Схема 1

Велике значення для реалізації дослідницької діяльності має використання інтерактивних методів навчання, застосування засобів інформаційних технологій з відповідним обладнанням (комп'ютерні мережі навчальних кабінетів, електронне демонстраційне обладнання, засоби мультимедіа тощо).

Головна мета моєї діяльності:

- розкрити талановитих, обдарованих та здібних учнів;
- створити ситуацію успіху для розвитку особистості учня;
- дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили, цінність і необхідність знань у дослідженні властивостей певних хімічних речовин;
- допомогти обдарованим та здібним учням обрати стратегію життєвого спрямування, яка базується на прагненні гармонізації суспільства через гармонізацію особистості.

Головне завдання: пробудження та розвиток інтересу учнів до процесу навчання загалом, до свого предмету й конкретного уроку за допомогою різноманітних дослідницьких методів.

Зупинимось на застосуванні дослідницьких методів навчання та  формування дослідницьких умінь, пізнавальної діяльності учнів, розвивати під час вивчення природничих наук, зокрема під час вивчення хімії.

Потенціал дослідницької діяльності реалізується не відразу, а поетапно [3]. 

I етап Теоретико-експериментальне дослідження на уроці. 
Вводиться цей етап з перших уроків вивчення «Природознавства», біології,  хімії.

II етап Частково-пошукове дослідження.

Педагог знає напрямок пошуку, але не знає кінцевого результату, пропонуючи дитині самостійно вирішити проблему або комплекс проблем. 

III етап Пошукова дослідницька діяльність.

Це дослідження з невизначеним змістом. Викладач вміло володіє методикою наукового дослідження, але вони з учнем не знають, ні шляху пошуку (дослідження), ні підсумку дослідження.

Такий вид діяльності доцільніше проводити у позаурочний час, з обдарованими дітьми, зокрема при підготовці до олімпіад, турнірів з хімії, до різних конкурсів на заняттях у предметному гуртку. 

IV етап  Науково-дослідна діяльність.

На цьому ступені учень сам визначає ступінь готовності до цього ступеня, самостійно задається проблемою дослідження, визначає його мету, знаходить механізми дій з їх досягнення. Цим видом діяльності займаються учні, які входять до складу наукового об’єднання старшокласників, члени МАН. На цьому етапі закріплюються дослідницькі компетенції учня.

Для членів учнівського наукового об’єднання «Промінь» (схема 2), який діє вже 15 рік та налічує 45 ліцеїстів з 8-11 класів, проводяться індивідуальні заняття, спрямовані на розвиток інтелектуальних умінь учнів.

Наш ліцей тісно співпрацює з філологічним факультетом та Інститутом біології, хімії та біоресурсів ЧНУ, де учні займаються науково-дослідницькою роботою. Тому, я разом із вчителями ліцею, впроваджуємо індивідуально-розвивальні стратегії та форми організації навчально-виховного процесу, працюємо над модернізацією методів та засобів навчання, постійно шукаємо нові дидактичні технології, спрямовані на активізацію  пізнавально-творчих спроб обдарованих учнів.

Схема 2

Крім партнерство з Чернівецьким Національним Університетом ім. Юрія Федьковича, співпрацюємо з Кишинівським ліцеєм ім. Г. Асакі (Молдова) та з Ботошанським технічним коледжем ім. Г. Асакі (Румунія). Проводяться (два рази на рік) творчі зустрічі, круглі столи, семінарії, виставки робіт, де обмінюємося досвідом.

Основними формами роботи з членами наукового об’єднання є  робота в гуртках,  участь у конкурсах,  турнірах, олімпіадах,   проведення  Фестивалю наук, проведення позакласних заходів: семінарів, дискусій, предметних тижнів. Залучення учнів до участі у різноманітних міжнародних проектах, конкурсах, навчанню у БМАН та в Герцаївському освітньому окрузі.

В  рамках   Фестивалю  науки відбувається ряд  заходів, зокрема:

-    виставки  учнівських рефератів  з базових  дисциплін;
-    конкурс науково-дослідницьких  робіт;
-   створення  презентаційних матеріалів з навчальних тем;   
-   навчання    на  підготовчих  курсах  у  вищих  навчальних   закладах  (в ЧНУ імені Юрія Федьковича, на філологічному факультеті та інституту біології, хімії та біоресурсів);
-   відвідування  учнями в День  відкритих  дверей ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
-  зв’язки  з викладачами     вузів,    зустрічі з ними (Маркуляк Л.В. доцент, кандидат філологічних наук, Скрипська О.В. доцент, кандидат хіміко - біологічних наук), (схема 3).                                     

Схема 3

Важливу роль для успішної дослідницької діяльності учнів є наявність матеріально-технічної бази закладу. Використання ІКТ, вміння користуватися джерелами фактів та мережевих ресурсів дає змогу відвідувати електронні бібліотеки, які, у свою чергу, вимагають насамперед уміння користуватися каталогами. Через сервер підтримки навчальної взаємодії наші юні наукові дослідники користуються світовими та українськими електронними бібліотеками [4].                                         

Результатом діяльності обдарованої дитини з науковцем є науково-дослідницькі роботи учнів-членів НОУ «Промінь».

Використання комп'ютерних технологій. 

Проблемно-дослідна діяльність здійснюється, у тому числі з використанням можливості комп'ютерних технологій. 

Виходячи з особливостей хімії як науки, комп'ютер застосовується в наступних випадках:

 1. Моделюванняхімічних процесів і явищ.
 2. Контрольі обробка даних хімічного експерименту.
 3. Програмна підтримка курсу.

Важливо не перевантажувати учнів додатковими завданнями,  тому значну частину роботи з здібними учнями проводимо під час позакласної роботи, на канікули, а також над індивідуальними або колективними дослідницькими роботами працюємо з дітьми  під час  оздоровчого періоду у пришкільному таборі, частину досліджень проводять безпосередньо у природі.

Обов’язковим в роботі з обдарованими учнями є здійснення їх стимулювання.

Підбиваючи підсумки можна сказати, що підготовка учнів до проведення науково-дослідницької діяльності та написання наукових робіт – процес складний і кропіткий. Але якщо робити це системно та комплексно, то можна отримати відповідні результати. Також, процес співпраці обдарованої дитини з науковцем має й велике виховне значення, розвиває її мислення до більш високих рівнів, додає широти світогляду, налаштовує на серйозну і сумлінну працю, адже юний дослідник відчуває себе залученим до особливого процесу – наукового дослідження.

Аналіз участі в конкурсах показує, що в останні роки  підвищилась  активність  учнів і рівень  їх   виступів  на конкурсах учнівських робіт. 

Пріоритетною у ліцеї є особистість учня, і наші педагоги прагнуть перетворити навчання у джерело розвитку дитини. Крок за кроком ліцей перетворюється у своєрідну лабораторію, що успішно вирішує висунуті сучасним життям проблеми, серед яких і розкриття перед дітьми найбільшої таємниці Всесвіту – Життя і найбільшої таємниці Життя – людини, і найбільшої таємниці Людини – Творчості, що має супроводжувати нас до останнього подиху. Саме тому педагогам та ліцеїстам вдається досягти гарних результатів.

Наукова учнівська  діяльність має важливе значення у становленні майбутньої наукової еліти України. 

Література

 1. [Електронний ресурс]. – https://www.slideshare.net/ssuser77bff9/ss-67217070
 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела інформації: pidruchniki.com/14090705/psihologiya/psihichniy_rozvitok_navchannya
 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела інформації: nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../59.pdf. – Уйсімбаєва Н. Науково – дослідна діяльність майбутнього фахівця.
 4. [Електронний ресурс]. – https://studopedia.su/18_139399_dayte-viznachennya-ponyattya-polozhennya-sudzhennya.html