Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

«Школа майбутнього повинна використовувати для гармонійного розвитку дитини все, що дає природа і що зможе зробити дитина в майбутньому для того, щоб природа служила їй. Вже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо»
В. Сухомлинський.

Сутність виховання в учнів дбайливого ставлення до природи рідної землі полягає у вихованні почуття любові до природи, бо саме їй ми завдячуємо своїм існуванням на планеті Земля. А також у навчанні дітей оберігати і примножувати навколишню красу, формуванні у них екологічної і моральної свідомості, духовності, гуманізму. У вихованні в любові юних громадян України, які живуть у третьому тисячолітті і мають бути позбавлені жорстокості, користолюбства. Сутність виховання полягає у усвідомленні святого обов’язку кожного – не завдавати шкоди живому світові.                                                                               

Що ж можуть зробити дорослі, щоб їх дитина не просто вміла бачити красу довкілля, не тільки милувалася мальовничими пейзажами, а й була здатна аналізувати взаємодію компонентів географічної оболонки, встановлювати причинно- наслідковий зв’язок втручання людини у природний комплекс, відчувати свою відповідальність за недбале ставлення до природних компонентів та передбачити наслідки такої поведінки?

Саме вчителі біології, географії та природознавства повинні на уроках не тільки показати красу та багатство природи, розповісти про компоненти географічної оболонки і їх взаємодію між собою, а й на практиці показати вплив дитини на компоненти природи і можливі наслідки такого впливу. Мета вчителя на уроках встановити залежність між чинниками компонентів географічної оболонки, визначити зв’язки між явищами природи. Навчити дітей самостійно і в групах проводити  дослідження, розробляти проектні роботи по усуненню недоліків у ставленні до довкілля, допомагати учням розкривати можливості зміни їх поведінки на кращу по відношенню до оточення, розкривати можливості вдосконалення дії природоохоронного значення.

 • закладати основи наукових знань про складні зв’язки і взаємодію між природою, суспільством і господарством, про принципи раціонального користування і охорони природи;
 • формувати почуття відповідальності за свої вчинки перед сучасниками та майбутніми поколіннями людей. Від того, що ми робимо і чого не робимо сьогодні, залежить, чи буде в наступного покоління майбутнє. Основою нашої поведінки повинно стати правило жити відповідно до законів природи;
 • інформувати школярів про екологічну ситуацію в регіоні, державі, світі;
 • ознайомлювати з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем.

У формуванні природоохоронних знань велика роль безпосереднього  спілкування школярів з природою. Необхідно навчити їх спостерігати, виявляти ознаки, порівнювати їх та групувати. Найбільш цінні багаторічні систематичні спостереження за всім комплексом природних явищ своєї місцевості. Вони забезпечують глибину знань учнів, розвивають стійкий пізнавальний інтерес до розкриття закономірностей природи, її таємниць. Складовою частиною комплексу спостережень є фенологічні спостереження.

Фенологія розглядається як складова частина науки про сезонну динаміку ландшафтів, як галузь біологічної та географічної наук. Враховуючи вікові  особливості учнів, інтерес до проблеми охорони природного середовища, велике значення мають активні форми навчально-виховної роботи в природних умовах. В даному випадку перед  шкільною біологією та географією за допомогою спостережень необхідно сприяти якісному засвоєнню знань, а саме природоохоронного змісту та навчити школярів робити практичні висновки, брати активну участь у розв’язанні природоохоронних проблем своєї місцевості.

Щоб залучити учнів до досліджень, пошуку, необхідно звернути особливу увагу на такі питання:

- використання архівних матеріалів, повідомлень старожилів села;
- з’ясувати які зміни відбулися за останні 30-50 років у режимі місцевої річки,    озера, джерела;
- виявити рівень забруднення поверхневих вод, якість повітря;
- встановити які зміни відбулися у рослинному і тваринному світі та з’ясувати причини.

Необхідно щоб всі отримані результати спостережень, досліджень чітко і грамотно використовувались на уроках біології  та географії при вивченні відповідних тем.

З власного досвіду рекомендую  впроваджувати на практиці мій орієнтовний план  роботи  нашого шкільного фенологічного пункту, що допоможе вчителю в організації науково – дослідницької роботи, сприятиме участі учнів у різноманітних  конкурсах науково – дослідницьких робіт.

Орієнтовний план і тематика роботи шкільного фенологічного пункту

з/п

Зміст роботи

Форми і методи навчально-виховної роботи

Обладнання/

Дидактичний матеріал

Кількість годин

Термін проведення

1

Фенологія як наука; ії розвиток, задачі. Цінність фенологічних спостережень для біології та географії.

- бесіда вчителя

- демонстрація літератури

- демонстрації фільму

- методична, наукова, художня література (виставка)

- фільм «Тайни природи»

 

2

вересень

2

Закономірності розвитку географічної оболонки.

 Вибір місць постійних спостережень.

Методи фенологічних спостережень

Вимоги щодо оформлення щоденника спостережень;

- екскурсія по зупинках екологічної стежки;

- якість повітря за лишайником на стовбурах дерев.

- щоденник спостережень;

- гномон (висота Сонця)

- план екологічної стежки

2

вересень

3

Комплексна осіння екскурсія (вчителі географії, біології,хімії, літератури).

- виступи вчителів –предметників;

- спостереження учнів;

- робота в щоденнику спостережень;

- фотографування, малювання, складання віршів, міні-творів (групова робота або в парах)

- щоденники спостережень;

- кольорові олівці, альбоми, зошити з літератури;

- фільм «Кольори року»

2

жовтень

4

Обробка матеріалів екскурсії: творчий звіт учнів, презентації власних робіт, творів, плакатів

- презентація робіт учнів;

- оформлення плакатів

- щоденники спостереж;

- плакати, фотографії, замальовки, тощо.

2

жовтень

 

5

 Роль фенології у раціональному використанні природоохоронних умов і ресурсів України

- бесіда вчителя;

- презентація «Природні умови і ресурси України»

- презентація (фільм) «Природні багатства України»;- виставка літератури

 

2

 

Жовтень-листопад

6

Комплексна екскурсія. Обробка матеріалів спостережень

- спостереження ;

- самостійна робота учнів,  складання  графіку ходу температури, рози вітрів, діаграми хмарності;

- презентації власних творів (вірші, малюнки)

- щоденник спостережень

- власні наробки учнів (вірші, малюнки)

- гномон ( висота Сонця)

2

листопад

7

Метеорологічні і гідрологічні спостереження «Ритми зими»

- заняття на географічній ділянці, біля річки або озера (зміни)

- щоденник спостереження, термометр

2

листопад

8

Фенологічні спостереження за життям тварин у лісі, в полі

- екскурсія в зимовий ліс,

- якість повітря за хвоєю сосни звичайної, спостереження, замальовки, фотографії

- щоденник спостережень

- фотоапарат, альбом, кольорові олівці

2

грудень

9

Зимовий похід на природу

- допомога тваринам (підгодування, годівнички

- проруб на річках, озерах,

- висота сонця

- фільм «Зима»

- гномон, снігомірна рейка

- фотоапарат, альбом

2

грудень

10

Узагальнення і оформлення матеріалів екскурсій

- презентації-звіти груп

-  музична хвилинка

- графік ходу температури. діаграма хмарності і роза вітрів

- щоденник спостережень

- плакати

- музична хвилинка «Пори року» - (зима)

2

січень

11

Екскурсія в парк «Коли навколо сніг»

- спостереження

- бесіда учителя літератури

- щоденник спостережень

- альбоми

2

січень

12

Спостереження на географічній ділянці

- спостереження

- практичні дослідження (потужність снігового покриву, температура, кількість опадів)

- щоденник спостережень

- снігомірна рейка

- опадомір

- фільм «Несприятливі явища природи»

 

 

 

 

2

 

 

 

 

лютий

13

Узагальнення і обробка матеріалів за період  зимових спостережень

- практична самостійна робота учнів ( складання графіка температури, діаграм хмарності, рози вітрів, замальовок)

- щоденник спостережень

- альбоми

2

лютий

14

Коли весна на порозі. Спостереження за пробудженням природи. Зміни в живої та неживої природи. Екскурсія.

- бесіди

- музична хвилинка

- спостереження учнів

- виступ учителя біології

- фільми

- виставка літератури

- щоденник спостережень

- альбоми

- музика «Пори року – весна»

2

березень

15

Фенологічні фази розвитку рослин. Методи фенологічних спостережень  природі.

- фільм «Пробудження природи»

- бесіда вчителя біології

- робота з науково-методичною літературою

- фільм

- щоденник спостережень

- науково-методична  література

2

березень

16

Зустріч птахів. Спостереження за всіма комплексами природи. Підготовка тематичної лінійки, шпаківень

- екскурсія в парк

- бесіда вчителя біології

- сценарій «Зустріч птахів»

- щоденник спостережень

- шпаківні

- методичний матеріал

2

квітень

17

Всесвітній день Землі. Тематична лінійка.

- тематична лінійка

- презентація творчих робіт учнів

- шпаківні, плакати , презентації відеоматеріалів

2

квітень

18

Темпи і розвиток рослин, їх залежність від температури опадів, чистоти повітря, стану навколишнього середовища

- бесіда вчителя

- практична робота на пришкільній ділянці

- щоденник спостережень

- фотоапарат

- термометр

2

травень

19

Обробка матеріалів весняних спостережень, узагальнення і спостереження

- самостійні роботи учнів

- бесіда вчителя географії

- фільм «Несприятливі явища природи навесні»

- щоденник спостережень

- фільм

2

травень

20

Екскурсія в ліс «До нас приходить літо і все навколо співає»

- бесіда учителя літератури

- спостереження,

- замальовки

- музична хвилинка

- щоденник спостережень

- альбоми

- фотоапарат

- музика «Пори року»

 

2

 

червень

21

Навчальна конференція – підсумки спостережень. Завдання (групове) на літо (практичні дослідження)

- доповіді учнів (конференція)

- презентація виконаної роботи

- фільм «Несприятливі явища природи влітку»

- щоденник спостережень

- стенди, плакати

- фільм «Несприятливі явища природи влітку»

 

2

червень

Література

 1. Книга вчителя географії: Довідково – методичне видання / Упоряд. Н. В. Бескова, В. М. Проценко – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 288 с.
 2. Медведев В. И., Алдашева А. А. Екологічна осознаність. – 2001. С. 98-99.
 3. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Є. Методичний посібник учителя, – Х. Основа 2008. – С. 15-16.
 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія 6 – 11 класи. – К.: Ірпінь, 2005.
 5. Трубник І. В. Формування у дітей шкільного віку екологічно мотивованої поведінки / Збірник наукових праць / 2005. С. 205