Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу — один з найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої шкільної спільноти. В умовах дистанційного навчання, коли вчителі й учні не можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу набуває особливої важливості. Дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. До того ж світ стає дедалі мобільнішим, освіта – дедалі більш індивідуалізованою та гнучкою; отже, щодня виникають нові й нові причини для того, щоб певні діти певний час навчалися дистанційно.

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за
№ 703/23235, дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання [3, с. 4].

Я працюю вчителем хімії та біології в сільській школі — вона не надто велика, але добре оснащена: сучасні класи, належне комп’ютерне забезпечення, інтерактивні дошки та проектори, швидкісний Інтернет. Організувати навчальний процес допомагають різноманітні онлайн-платформи та сервіси, зокрема платформа Classtime, яка завжди у пригоді на уроках біології та хімії, а особливо при дистанціїйному навчанні. Дев’ятий ключовий компонент НУШ передбачає: «Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу» [1, с.7]

У Classtime (https://www.classtime.com/uk/) передбачена ціла низка інструментів та можливостей перетворення навчання на цікаву пригоду — це зручна платформа для створення інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє детально аналізувати навчальний процес, отримувати відповіді як в живому класі так і віддалено, економити час для навчання швидкою перевіркою та автоматичним виставленням оцінки, зацікавити учнів створенням інтерактивних уроків. Тут є бібліотека ресурсів, а також можливість створювати запитання самостійно. Принцип роботи такий: учитель розробляє інтерактивний навчальний матеріал з певної теми (можна використовувати матеріали з бібліотеки), учні отримують доступ до навчального матеріалу і розпочинають роботу, вчитель у режимі реального часу відслідковує прогрес кожного учня.

Дана платформа може бути використана на різних етапах вивчення тем з хімії чи відповідно з біології. Для прикладу пропоную використання Classtime на уроках біології у 9 класі під час вивчення теми «Надорганізмові біологічні системи».

На вступних уроках теми зручно використовувати платформу для закріплення вивченого матеріалу, а також як форму подачі домашнього завдання. Для цього можна формвати виклики своїм учням здебільшого простими типами питань: одна правильна відповідь, кілька правильних відповідей, правда/неправда, встановити відповідність, встановити порядок тощо.

Згідно методичних рекомендацій МОН з біології на 2019-2020 н.р, система вправ і завдань, що використовуються  у навчанні біології, має бути дидактично доцільна та спрямована на вдосконалення різних практичних умінь і навичок, формування та розвиток досвіду предметної, міжпредметної та загальнонавчальної діяльності учнів, стимулювати в них уміння користуватися усіма видами мовленнєвої діяльності для спілкування і пізнання, уміння взаємодіяти з іншими людьми, виконувати різні соціальні ролі в групі та колективі [2, c. 6].

Для зацікавлення учнів під час вивчення теми «Екосистема» зручно створити інтерактивний урок, запропонувавши командну гру або пазли, що дає можливість розвивати урок довкола анімованого сюжету, що проектується для усього класу. Ці ігри являють собою проблеми, з якими учні повинні справитись, відповідаючи на запитання на своїх гаджетах - лише якщо увесь клас буде відповідати правильно гра завершиться успіхом.

Закінчення вивчення кожної теми передбачає тематичний узагальнений контроль знань. Для тематичного контролю доцільно використовувати різні форми для проведення перевірки навчальних досягнень: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування (письмове, усне, комп’ютерне), письмова контрольна робота. Обов’язковим елементом контрольної роботи мають бути завдання з короткою та  розгорнутою  відповіддю[2, с.6]. І знову, в нагоді стане платформа Classtime, яка передбачає створення питань за типом: текст, встановити відповідність, встановити порядок, вибірка тексту та обрати область.

Сучасний педагог має бути готовий до змін, які відбуваються у період реформування освіти, а тому доволі актуальною є проблема неперервної освіти, спрямованої на професійне становлення, вдосконалення педагогічної майстерності й підвищення кваліфікації. Уміла й ефективна організація вчителем освітнього процесу з врахуванням психологічних особливостей дітей забезпечить відмінний результат. Відомий педагог В. Сухомлинський підкреслював: «Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль в житті, її щастя» [4, с. 420].

Література

 1. Концепція Нової української школи. Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 2. Методич рекомендації МОН з біології на 2019-2020н.р. Режим доступу до ресурсу: https://nus.org.ua/news/mon rozrobylo metodychni rekomendatsiyi-z-vykladannya-predmetiv-na-2019-2020/
 3. Організація дистанційного навчання в школі.
 4. Методичні рекомендації. Режим доступу до ресурсу:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
 5. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві.-К.: «Радянська школа», 1988. – 310 с.