Як підвищити кваліфікацію
у центрі прогресивної освіти "Генезум"?

header
 • збірник матеріалів
 • публікація на сайті genezum.org безкоштовна
 • заочна участь
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 5 год, 0.05/0.1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • постійний доступ
 • можна проходити у будь-який час
 • дистанційне навчання
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 16/30 год, 0.5/1 ЄКТС
ПЕРЕЙТИ
header
 • безкоштовний перегляд
 • інтерактив зі спікером
 • онлайн формат
 • для закладів загальної середньої освіти
 • для закладів дошкільної освіти
 • Сертифікат - 2 год, 0.06 ЄКТС
СКОРО

Тема:  Будова ока.

Мета:  Систематизувати й узагальнити знання  учнів  по темі «Око». Продовжувати розвивати вміння працювати самостійно з підручником та вміння використовувати раніш отримані знання.

Характеристика навчальної діяльності учнів:

Учні працюють у групах за інтересом та своїми психологічними якостями.  Завдання розроблені для

І. Для учнів, які мають лінгвістичні здібності;
ІІ. Для учнів, що мають математичні здібності й здатність логічно мислити;
ІІІ. Для учнів, які є «візуальними спостерігачами»;
ІV. Для учнів, які добре сприймають інформацію на слух
V. Для фізично активних учнів, яким дуже важко всидіти на місці
VІ. Для соціальна активних учнів, хто має багато друзів, бажає спілкуватися з людьми і бути членом групи

Кожна група отримує  диференційовані завдання.

Структура уроку:

 1. Організаційна (до 5 хв. ) Знайомство учнів з завданням, Ставлення мети й задач перед учнями.
 1. Навчальна частина (до 60 хв.) Самостійна робота в групах
 1. Контролююча частина (до 25 хв.)

Перевірка проводиться у формі колективного обговорення результатів групової роботи: представник від групи представляє або  записує текст виконаного групою завдання. Клас має можливість за відносно короткий час ознайомитись із змістом та розв'язуванням значної кількості завдань.  Якщо та чи інша група справилась із завданням на до кінця чи   допустила помилку, учні класу можуть виправити її, доповнити та уточнити.

 1. Підсумок уроку

І. Для учнів, які мають лінгвістичні здібності

 1. Напиши текст реклами «Гігієнічні вимоги щодо збереження зору».
 2. Склади розповідь про причини появи далекозорості (короткозорості).
 3. Встав у тексті пропущені терміни.

У випадку, коли світлові промені, пройшовши через оптичний апарат ока, фокусуються не на ..., розвивається вада зору:

 • ... — якщо перед сітківкою;
 • ... — якщо позаду сітківки.

Для вирівнювання зору:

 • при короткозорості застосовують ... лінзи:
 • при далекозорості застосовують ... лінзи.
 1. Дай усну відповідь.
 • Наведи приклади, які доводять, що принцип дії фотоапарату нагадує око.
 • Чому ми бачимо предмети так, як вони розміщені насправді, хоча на сітківці ока виникають їхні обернені зображення?
 • Як ти розумієш вислів «Уночі всі кішки сірі»?
 1. Дай усну характеристику будови ока, щоб інші учні змогли її намалювати.
 2. Склади кросворд «Будова і властивості органу зору».
 3. Склади загадки про зір.
 4. Склади ребуси, в яких зашифровано терміни з теми «Сенсорні системи людини».

ІІ. Для учнів, що мають математичні здібності й здатність логічно мислити

 1. Склади схему «Хід світлових променів через ту частину ока, яка становить його оптичний апарат», використовуючи терміни: рогівка, кришталик, зіниця, скловидне тіло, сітківка.
 2. Знайди помилки в послідовності механізму сприйняття зорових подразнень. За допомогою цифр побудуй ланцюг механізму сприйняття зорових подразнень.
 3. Збудження фоторецепторів передається вставним нейронам середньої оболонки сітківки, далі - до внутрішнього шару сітківки -
  нервовим волокнам, що утворюють зоровий нерв.

                                                                                                      ↓

 1. Під впливом енергії світла родопсин і йодопсин переходять в активну форму, здатну збуджувати фоторецептори, тобто запускати процеси, зумовлені виникненням нервових імпульсів.

                                                                                                       ↓

 1. Родопсин і йодопсин у фоторецепторах перебувають у неактивній формі.

                                                                                                        ↓

 1. Сигнал надходить по зоровому нерву в підкіркові центри зору, авже звідти спрямовується до зорової зони великих півкуль голов-
  ного мозку, що в його потиличній ділянці, де сприймається у вигляді зорового відчуття.

0—0—0—0

 1. Закінчи схему .«Хід світлових променів через ту частину ока, яка становить його оптичний апарат».
 2. Дай усну відповідь.
 • Поміркуй, чи можна водночас добре бачити предмети різної віддаленості від очей.
 • У чому полягає взаємозв'язок будови ока з його функціями?
 • Проаналізуй причини виникнення короткозорості (далекозорості). Запропонуй профілактичні
  заходи щодо уникнення розвитку короткозорості (далекозорості).
 • Чим відрізняються далеко- і короткозорі очі від нормальних?
 • У сітківці сови є самі палички, а в сітківці курки — самі колбочки. Які особливості зору цих птахів?
 1. Дай відповіді на запитання, використовуючи код.
Код Білкова оболонка - а Рогівка - б Судинна оболонка - в
Райдужка - г Війкові м'язи - д Кришталик - є Склисте тіло - ж
 1. В яких частинах ока відбувається заломлення світла:
 2. Яка оболонка ока відіграє головну роль у його живленні:
 3. Яка частина ока регулює кількість світла,що надходить до сітківки ?
 4. До якої оболонки прилягають м 'язи, що регулюють кривизну кришталика?
  5. Яка частина ока має форму двоопуклої лінзи?
1 - 2 — 3 - 4— 5-

ІІІ. Для учнів, які є «візуальними спостерігачами»

 1. Підготуй цікаві малюнки з теми уроку.
 2. Зроби ілюстрації до розповіді учня (тексту підручника);
 3. Зроби плакати «Бережи свій зір».
 4. Проілюструй причини виникнення короткозорості (далекозорості).
 5. Запропонуй умовні позначення складових зорового аналізатора і за їх допомогою намалюй схему зорового аналізатора.
 6. Розглянь малюнки «Будова ока людини» (А, Б). Познач складові ока.
 7. Уважно розглянь малюнки.

1) На яких малюнках зображено хід променів у нормальному, коротко-і

            

2) Чим відрізняються далеко- і короткозорі очі від нормальних?

3) На відповідних малюнках домалюй:

 • двоопуклу лінзу окулярів для корекції далекозорості;
 • двоввігнуту лінзу окулярів для корекції короткозорості.
 1. . Зроби таке спостереження.
 • Проткни шпилькою аркуш паперу і розглянь через дірочку дрібний шрифт книжки на відстані 2—3 см від ока. Чим пояснити те, що букви чітко видно?

ІV. Для учнів, які добре сприймають інформацію па слух, можна запропонувати такі завдання.

І. Під час розповіді учителя (учня) про значення зору в житті людини заповни схему «Зна чення зору» (схема 3).

 1. Під час розповіді учителя (учня) про будову органу зору заповни схему
 2. Під час розповіді учителя (учня) про будову і функції сітківки заповни таблицю.
Шар ситківкі Особливості будови Функції
 1. Під час розповіді учителя (учня) про види фоторецепторів та їх склад допиши схему:

Фоторецептори: види і склад

 1. Під час виявлення учителем (учнем) характерних ознак двох видів фоторецепторів заповни:

Порівняльна характеристика фоторецепторів зорового аналізатора

Ознака для порівняння ФоторецепториПалочки              Ковбачки
Кількість на сітківці    
Кількість типів    
Розміщення на сітківці    
З'єднання з нервовими клітинами    
Довжина світлових хвиль, які поглинаються    
Швидкість збудження    
Склад    
Механізм виникнення нервового імпульсу    
Функція    
 1. Під час розповіді учителя (учня) про вадизору заповни схему

 1. Під час розповіді учителя (учня) про причини розвитку короткозорості заповни схему

 1. Під час розповіді учителя (учня) про причини далекозорості заповни схему Причини далекозорості

 1. Для фізично активних учнів, яким дуже важко всидіти на місці, можна запропонувати такі завдання.
 2. Біля дошки виконай завдання: «Обірви зайві пелюстки на кожній «ромашці» так, шо залишена пелюстка з терміном відповідала поняттю, яке записане всередині (А, Б).
 3. Мовою жестів покажи механізм сприймитя зорових подразнень.
 4. Підготуй з однокласниками «живі скульптури» для ілюстрації будови зорового аналізатора.
 5. Гра «Знавці термінології». Кілька учнів утворюють коло і починають рухатися за годинниковою стрілкою. Учитель називає термін і його означення. Якщо не означення відповідає терміну, учні продовжують свій рух. Якщо ж означення не відповідає терміну, учні повинні повернутися на 180 С рухатися проти годинникової стрілки. Відповідна реакція учнів демонструє, їхні знання біологічної термінології.
 6. З'єднай лінією термін з його означенням
 7. Гра «Хто зайвий». Перед початком гри учтель прикріплює до одягу гравців таблички зі писаними назвами чи зображенням складових Серед них є одна табличка зі сторонньою наззвою. Учні виявляють цю табличку і доводять чому вона є зайвою.
 8. Гра «Хто я?». Перед початком гри учитель прикріплює на спинах гравців таблички з написаними назвами чи зображеннями складових ока. Одному учневі пропонується за допомогою питань про особливості будови, склад чи функції складової ока, на які можна відповісти тільки „да” чи «ні», якомога швидше з'ясувати в інших гравців, яку складову ока він представляє. Ведучий присуджує кожному гравцю відповідну кількість балів залежно від кількості часу і запитань тань, що йому знадобилась для впізнання «самого себе». Перемагає той, хто затратив найменше часу і поставив найменше запитань.

VІ. Для соціальна активних учнів, хто має багат одрузів, бажає спілкуватися з людьми і бути членом групи

 1. Організуй рольову гру з теми «Біологічне значення органу зору в житті людини».
 2. Робота у групі. Обміркуйте у групі відповідь на запитання: «Чому люди з поганим зором примружують очі, коли хочуть краще розглянути предмет ?»
 3. Познач ознаки, характерні для природженої короткозорості, символом Й, а символом й —ознаки, характерні для набутої короткозорості.

- Очне яблуко має видовжену форму, і тому зображення предметів фокусуються не на сітківці, а перед нею.
-  Зображення віддалених предметів нечітке, розпливчасте.
- Чітко видно предмети, розміщені на близькій відстані.
- Розвивається при збільшенні кривизни кришталика внаслідок порушення обміну речовин  або гігієни зору.
- Порівняй свої відповіді з відповідями інших учнів. Обговоріть результати. Обгрунтуй свої міркування. У разі потреби допоможи однокласникам виконати завдання.

 1. Зроби такі спостереження.
 • Простеж за зміною зіниці товариша при швидкому переході від розглядання віддаленого предмета до розглядання предмета, розміщеного близько від ока. Поясни, яке значення має звуження зіниці при розгляданні близького предмета.
 • Попроси свого товариша повернутися обличчям до світла. Розглянь ширину обох зіниць. Запропонуй товаришу заплющити очі і закрити їх рукою, а через 30—60 с — знову відкрити очі. Уважно спостерігай за зміною зіниці. Як можна пояснити результати досліду?
 1. Прорецензуй відповідь учня.