Онлайн-курс підвищення кваліфікації

Психологія спілкування

Автор курсу
Image Description
Дрібас Світлана Анатоліївна
Кандидатка психологічних наук, дійсна членкиня Національної психологічної асоціації України і Асоціації психологів освіти
Цільова аудиторія
Вчителі, класні керівники, вихователі закладів дошкільної освіти, батьки і всі хто цікавиться питаннями ефективної комунікації та психології спілкування
Пропозиція та програма підвищення кваліфікації

Центр Прогресивної Освіти «ГЕНЕЗУМ» є суб'єктом підвищення кваліфікації (ФОП «Дрібас В.О.», ЄДРПОУ 3451809212, КВЕД «85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.») згідно постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

За проходження курсу видається електронний сертифікат

Початок навчання: курс вже відкрито
Опис курсу

У першому модулі детально розкриті соціально-психологічні закономірності організації процесу спілкування. Визначено комунікативний аспект спілкування. Окреслено закономірності вербального і невербального спілкування.

У другому модулі визначено психологічні фактори ефективної комунікації. Розглянуто види та значення комунікативних бар’єрів у структурі комунікативного акту. Визначено психологічні засоби впливу у процесі спілкування. Розкрито психологічні особливості публічного виступу
 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться
 • вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи соціально-психологічних досліджень
 • вміння аналізувати специфіку комунікативної, інтерактивної та перцептивної сторін спілкування, визначати механізми взаємодії
 • вміння використовувати соціально-психологічні знання для аналізу поведінки інших людей та власної поведінки, знаходити і застосовувати прийоми саморозвитку
 • вміння діагностувати характер міжособистісної взаємодії, соціально-психологічний клімат у групі
 • вміння адекватно оцінювати соціально-психологічні явища, уміння використовувати теоретичні знання для аналізу та інтерпретації поведінки людини у вимірах міжособистісного спілкування
Навчальний план курсу
Змістовний модуль 1. Соціально-психологічні закономірності спілкування
 • Тема 1.1. Комунікативний аспект спілкування
 • Тема 1.2. Закономірності вербального і невербального спілкування
 • Додаткові матеріали до модуля 1
 • Підсумковий тест до модуля 1
Змістовний модуль 2. Психологічні фактори ефективної комунікації
 • Тема 2.1. Комунікативні бар’єри у структурі комунікативного акту
 • Тема 2.2. Психологічні засоби впливу у процесі спілкування
 • Додаткові матеріали до модуля 2
 • Підсумковий тест до модуля 2
Підсумковий тест до курсу
 • Підсумковий тест по всій програмі курсу
Схожі курси
Емоційне лідерство керівника освітнього закладу

Емоційне лідерство керівника освітнього закладу

30 год / 1 ЄКТС

495.00 грн.

Для кого: 

ЗДО

ЗЗСО

Додати в кошик
Початок навчання: курс вже відкрито
Освіта для сталого розвитку: педагогічний ракурс

Освіта для сталого розвитку: педагогічний ракурс

30 год / 1 ЄКТС

495.00 грн.

Для кого: 

ЗДО

ЗЗСО

Додати в кошик
Початок навчання: курс вже відкрито
Випереджаюча освіта для сталого розвитку в контексті реформування нової української школи

Випереджаюча освіта для сталого розвитку в контексті реформування нової української школи

16 год / 0.5 ЄКТС

345.00 грн.

Для кого: 

ЗЗСО

Додати в кошик
Початок навчання: курс вже відкрито