Інформація про Конференцію

  • До участі у конференції запрошувалися: 1. Вчителі української мови і літератури 2. Вчителі початкових класів
Конференція передбачала діяльність п’яти секцій:

  • Секція 1. Особливості формування комунікативних компетентностей учнів на уроках української мови та літератури
  • Секція 2. Теорія та практика навчання української мови в початковій, основній і старшій школі
  • Секція 3. Інноваційні технології навчання на уроках української мови та літератури
  • Секція 4. Проблема сталого розвитку і освітній процес
  • Секція 5. Формування читацької компетентності учнів молодшого шкільного віку

Сертифікат учасника видається з дотриманням нових вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
(Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. № 1133)


   Завантажити програму підвищення кваліфікації