Інформація про Конференцію

  • До участі у конференції запрошувалися: вчителі фізики та математики
Конференція передбачала діяльність п’яти секцій:

  • Секція 1. Досвід роботи вчителів у сфері викладання циклу математичних дисциплін
  • Секція 2. Інноваційні підходи у вивченні фізики
  • Секція 3. Психологічний супровід навчального процесу під час викладання математики
  • Секція 4. Особливості організації інноваційної діяльності вчителів фізики та математики
  • Секція 5. Досвід роботи вчителів у викладанні фізики в основній школі

Сертифікат учасника видається з дотриманням нових вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
(Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. № 1133)


   Завантажити програму підвищення кваліфікації