Інформація про Конференцію

  • До участі у конференції запрошувалися: вчителі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків, адміністрація ЗДО та інші учасники освітнього процесу
Конференція передбачала діяльність наступних секцій:


Секці
я 1. Досвід вихователів в області корекційно-розвивальної роботи з дітьми
Секція 2. Ігрові технології у роботі вихователя закладу дошкільної освіти
Секція 3. Гурткова робота у закладі дошкільної освіти: напрямки, розробки, перспективи
Секція 4. Організація виховного процесу в рамках роботи сучасного ЗДО

Сертифікат учасника видається з дотриманням нових вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
(Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. № 1133)


   Завантажити програму підвищення кваліфікації
Збірник тез, програма конференції та сертифікати учасника будуть надіслані на електронні пошти учасників 29 січня 2021р.